Phân hữu cơ sinh học Biochar

Hệ thống tưới

Trấu Ém Khí, Trấu Hun

Sản xuất chất đốt từ trấu

thông tin liên hệ
Lê Thị Tuyết Mai
Giám Đốc - 0918 715 507

Phạm Hữu Phước
Giám đốc Kinh doanh - 0913.676018

Ống dẫn nước

Ống nhựa PPR
Ống nhựa PPR
Ống xẹp PVC
Ống xẹp PVC
Ống đẫn nhựa các loại
Ống đẫn nhựa các loại
Ống dẫn LDPE 16mm
Ống dẫn LDPE 16mm