Phân hữu cơ sinh học Biochar

Hệ thống tưới

Trấu Ém Khí, Trấu Hun

Sản xuất chất đốt từ trấu

thông tin liên hệ
Lê Thị Tuyết Mai
Giám Đốc - 0918 715 507

Phạm Hữu Phước
Giám đốc Kinh doanh - 0913.676018

Béc tưới phun

béc tưới INOX
béc tưới INOX
Béc phun mưa cánh bướm
Béc phun mưa cánh bướm
Béc tưới phun sương khớp nối 17mm BB-909
Béc tưới phun sương khớp nối 17mm BB-909
Béc tưới phun mở đầu TP994
Béc tưới phun mở đầu TP994