Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
Củi Trấu, Chất Đốt Từ Trấu
Năm thành lập:
2014
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Lê Thị Tuyết Mai
Tel: 0918 715 507
Sản xuất chất đốt từ trấu

sản xuất chất đốt từ gỗ

thông tin liên hệ
Lê Thị Tuyết Mai
Giám Đốc - 0918 715 507

THAN SINH HỌC VÀ GIÁ THỂ THAN SINH HỌC

Than sinh học và giá thể than sinh học
Than sinh học và giá thể than sinh học

Trấu Ém Khí, Trấu Hun

Trấu...

trấu hạt
trấu hạt
Trấu Nghiền
Trấu Nghiền
Trấu Xay
Trấu Xay
Trấu Xay
Trấu Xay
Trấu Nghiền
Trấu Nghiền
Trấu Nghiền
Trấu Nghiền
Trấu Nghiền
Trấu Nghiền
Trấu Xay
Trấu Xay
Trấu Xay
Trấu Xay

Củi Trấu...

Củi Trấu Nén Viên
Củi Trấu Nén Viên
Củi Trấu Nén Viên
Củi Trấu Nén Viên
Củi Trấu Nén Viên
Củi Trấu Nén Viên
Củi Trấu Nén Viên
Củi Trấu Nén Viên
Củi Trấu Đập
Củi Trấu Đập
Củi Trấu Đập
Củi Trấu Đập
Củi Trấu Đập
Củi Trấu Đập
Củi Trấu Đập
Củi Trấu Đập
Củi Trấu Nén thanh
Củi Trấu Nén thanh

Gỗ Nén Viên 8mm

Gỗ Nén Viên 8mm
Gỗ Nén Viên 8mm
Gỗ Nén Viên 8mm
Gỗ Nén Viên 8mm
Gỗ Nén Viên 8mm
Gỗ Nén Viên 8mm
Gỗ Nén Viên 8mm
Gỗ Nén Viên 8mm

Gỗ...

gỗ ép thanh
gỗ ép thanh
gỗ ép bánh
gỗ ép bánh
gỗ dăm bào
gỗ dăm bào
Gỗ Nghiền
Gỗ Nghiền
Gỗ Nghiền
Gỗ Nghiền
Gỗ Nghiền
Gỗ Nghiền
Gỗ Nghiền
Gỗ Nghiền
Gỗ Băm
Gỗ Băm
Gỗ Băm
Gỗ Băm
Gỗ Băm
Gỗ Băm
Gỗ Băm
Gỗ Băm

mía ép khối

mía ép khối
mía ép khối